Kto sme

Skupina Manu Forti sa venuje historického šermu, oživenej histórii a štúdiu starých šermiarskych techník. Šermiarske umenie je pre nás spojením radosti z pohybu, poctivého tréningu a úcty k histórii. SHŠ Manu Forti stavia na mnohoročných šermiarskych skúsenostiach členov skupiny, obohacovaných štúdiom európskych bojových umení, históriou poučenom spracovaní kostýmov a vybavenia, spolupráci so slovenských a zahraničnými skupinami a predovšetkým dobrom pocite z času strávenom s priateľmi.

Venujeme sa scénickému šermu, rekonštrukcii šermiarskych techník, a ukážkam každodenného života, najmä z obdobia konca 16. a začiatku 17. storočia. Zúčastňujeme sa na turnajoch historického šermu a rekonštrukciách historických bitiek na Slovensku, i v zahraničí.

Manu Forti je súčasťou medzinárodnej školy historického šermu Paridon a voľného medzinárodného združenia skupín historického šermu Altblau Regiment, ktoré sa už viac ako 10 rokov aktívne zaoberá obdobím tridsaťročnej vojny a účinkuje spoločne i jednotlivo na kultúrnych akciách po celej Európskej únii i mimo nej.

Naše aktivity

Scénický šerm

šermiarsko-divadelné scénky s vážnym aj vtipným dejom, kombinované so scénickým predstavením historických európskych bojových techník.

Rekonštrukcie historických bitiek

naši mušketieri a pikanieri sa zúčastňujú rekonštrukcii bitiek z obdobia Tridsaťročnej vojny ako súčasť Altblau Regimentu, i samostatne.

Rekonštrukcia európskeho bojového umenia

v rámci medzinárodnej školy Paridon sa venujeme štúdiu a tréningu starých európskych techník boja mečom, rapierom, tesákom a ďalšími zbraňami.

HEMA

na tréningoch sa venujeme aj aplikácii historických techník v boji a zúčastňujeme sa na turnajoch HEMA (Historické európske bojové umenia).