Ponuka

Skupina Manu Forti sa venuje inscenovaniu života a šermiarskych techník z konca 16. a začiatku 17. storočia. Ponúkame ukážky historických európskych bojových umení, scénické vystúpenia, aj zabezpečenie väčšieho programu, ako sú historické hostiny, firemné eventy, teambuildingy či rytierske hry.

Program je možné prispôsobiť požiadavkám klienta i možnostiam priestoru.Ukážky šermiarskeho umenia

Pásmo scénických šermiarskych duelov, možné doplniť jednoduchými, humorne ladenými divadelnými scénkami, voľne prepojené dohodnutou dejovou líniou.

Možnosť personifikovať na vybranú udalosť (jubileum, história mesta či obce, významná historická udalosť, a pod.).

Pásmo môže mať dĺžku 5-45 minút, s 3-15 účinkujúcimi. Ukážky šermu sú oživené výbornými kostýmami, vybavením účinkujúcich, ako aj sprievodným slovom približujúcim historický kontext.

Šermiarsko-divadelné predstavenie

Dlhšie ucelené predstavenie spojené so šermom, veselé i vážne, obsahovo vychádzajúce z dejín 16./17. storočia, prípadne koncipované ako upravené divadelné hry renesančných autorov.

Dĺžka predstavenia je 25-35 minút, s 5-15 účinkujúcimi. Zaujímavý dej dopĺňajú kvalitne spracované kostýmy, vybavenie a rekvizity.

Vystúpenie s pirátskou tematikou

Scénické šermiarske vystúpenie, vo forme kratších scénok alebo dlhšieho predstavenia, Prostredníctvom kostýmov, zbraní a špeciálnych efektov, divákovi navodíme atmosféru ojedinelého pirátskeho sveta. Krásne dámy a drsní piráti, súboje a zábava.

Dĺžka predstavenia je 10-25 minút, s 5-12 účinkujúcimi. Zaujímavý dej dopĺňajú kvalitne spracované kostýmy, ojedinelé vybavenie a rekvizity.

Rytierske hry

Jednoduché hry pre deti aj starších, tematicky ladené do obdobia renesancie. Ponúkame niekoľko stanovíšť so súťažami v streľbe z luku, alebo kuše, mlatovým turnajom, súťažami v ovládaní meča, a ďalšími, ktoré preveria vašu silu, presnosť, či šikovnosť.

Vojenské manévre

Dynamické ukážky výcviku vojakov vo vojenskom regimente. Divákom predstavíme mušketierov, pikanierov aj velenie armády, prácu so zbraňami a výcvik vojakov vo vojenskom tábore.

Všetky predstavenia vieme doplniť použitím replík dobových palných zbraní, v závislosti od možnosti usporiadateľa.

V spolupráci so spriatelenými skupinami a umelcami tiež vieme zabezpečiť organizáciu historických hostín, hudobné a tanečné vystúpenia, ukážky tradičných remesiel, či ochutnávky jedál varených podľa dobových receptov.